Perforto [PL]

Galeria

Ola Rzepka – fortepian preparowany
Łukasz Marciniak – gitara elektryczna

Ola Rzepka i Łukasz Marciniak tworzą duet kompozytorski i strunowy na gitarę i fortepian. To twórcy niestrudzeni w poszukiwaniu nowych dźwięków, współbrzmień i środków wyrazu. Instrumenty preparują drewnem, metalem, papierem. W swoich improwizacjach i eksperymentach badają cechy fizyczne dźwięku, takie jak wysokość, barwa, natężenie i jego następstwo w czasie, poszukują wrażliwości sonorystycznej w chaotycznej wymiarze otoczenia. Robią to intensywnie, subtelnie i radykalnie. W marcu 2023 roku ukaże się debiutancka płyta duetu „Uragano”.

28.04.2023